ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          พ.ศ. 2498 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้มาตรวจเยี่ยมเส้นทางถนนดาวคะนอง – ป้อมพระจุล (ถนนสุขสวัสดิ์) ได้พบว่ามีนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของทหารเรือ ในเขตป้อมพระจุลจอมเกล้าประชาชนที่อาศัยอยู่ท้องที่นี้ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือในจังหวัดได้รับความลำบากมาก จึงดำริให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสร้างโรงเรียนขึ้น ณ ที่ดินในเขตสถานีทหารเรือ สมุทรปราการ
          คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติเงินค่าจำหน่ายแสตมป์ ก.ศ.ส. จำนวน 1,020,000 บาท
 (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
          วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2499  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมสามัญศึกษา และ พ.ต.ท. นายราชภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยข้าราชการทหารเรือ ข้าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์
          วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ขณะที่โรงเรียนกำลังดำเนินการก่อสร้าง ได้เปิดทำการสอนชั่วคราวที่อาคารเรือนจำทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งทางจังหวัดได้แต่งตั้งนายอัมพร งามสมุทร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ทำการสอนอยู่เป็นเวลา 5 เดือน   จึงย้ายมาทำการสอนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2500