กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนันธิดา แก้วเกตุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชรินทร์ สุขอุดทา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2